Các chức năng khác

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Khi xem một bài viết, bạn có thể chọn nút Thích bài viết (hình bàn tay giờ ngón cái lên trên), nếu bạn thấy bài viết tương ứng có ích cho bạn. Các thành viên có bài viết được thích sẽ được cộng điểm (xem mục Điểm thành viên).

 

Thích bài viết

Vào chức năng cộng đồng

Khi xem một bài viết các thành viên có thể trao đổi xung quanh các vấn đề mà bài viết đề cập.

Các thành viên có bài viết được bình luận sẽ được cộng điểm (xem mục Điểm thành viên).

Hiện tại chức năng này đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Các thành viên có thể chọn theo dõi thành viên khác. Khi theo dõi một thành viên bạn có thể

  • Theo dõi các bài viết của thành viên đó
  • Sử dụng các mẫu hình mà thành viên đó chia sẻ

 

Để theo dõi một thành viên, bạn cần vào Hồ sơ của thành viên đó, bằng cách nhắp chuột vào tên thành viên trong Danh sách thành viên. Khi xem hồ sơ của thành viên khác, bạn có thể chọn theo dõi họ bằng cách bấm vào Nút có dấu cộng (+). Bấm lần nữa để bỏ chọn theo dõi. (xem hình dưới).

 

Theo dõi thành viênTheo dõi thành viên

 

Các thành viên có bài viết được theo dõi sẽ được cộng điểm thành viên (xem mục Điểm thành viên).

Vào chức năng cộng đồng

Để vào chức năng mời bạn bè, chọn nút Mời bạn bè ở góc trên bên phải trang chủ, cạnh tên người dùng (xem hình dưới).

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập để thấy nút này.

 

Chức năng mời bạn bèChức năng mời bạn bè

Vào chức năng cộng đồng

Bạn sẽ có 2 lựa chọn để mời bạn bè:

  • Chia sẻ lên tường
  • Viết tin nhắn mời bạn bè

 

Chức năng mời bạn bè sử dụng FireAnt

Vào chức năng cộng đồng

Chia sẻ lên tường

Đăng hình ảnh giới thiệu FireAnt lên tường trang Facebook của bạn

Vào chức năng cộng đồngĐăng hình ảnh giới thiệu lên tường FaceBook

Vào chức năng cộng đồng

Viết tin nhắn mời bạn bè

Viết một tin nhắn và gửi cho bạn bè trong danh sách bạn bè FaceBook của bạn

Gửi tin nhắn mời bạn bè

 

Mỗi người được bạn giới thiệu sau khi mở tài khoản tại FireAnt thì đồng thời cũng sẽ tự động theo dõi và được cập nhật các thông tin bạn chia sẻ (bài viết, biểu đồ,...). Bạn cũng sẽ tích lũy được thêm điểm thành viên và qua đó được hưởng các quyền lợi thông qua các chương trình tri ân khách hàng của FireAnt.

Vào chức năng cộng đồng