Hồ sơ cá nhân

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào hồ sơ cá nhân của bạn

Để xem và sửa Hồ sơ cá nhân, chọn mục Hồ sơ cá nhân sau khi nhắp chuột vào Tên tài khoản sử dụng (phía trên bên phải giao diện ứng dụng).

Hồ sơ cá nhân bao gồm:
  • Ảnh đại diện (avatar),
  • Trạng thái trực tuyến,
  • Châm ngôn của bạn (slogan),
  • Danh sách bài viết,
  • Mẫu biểu đồ bạn chia sẻ,
  • Danh sách thành viên bạn theo dõi và
  • Danh sách các thành viên đang theo dõi bạn.
  • Thông tin thống kê (số lượt xem, số lần được thích)

Thông tin thống kê được sử dụng để tính điểm thành viên, đánh giá mức độ tham gia tích cực cũng như đóng góp của bạn cho cộng đồng (xem thêm mục Điểm thành viên).

Hộp thư được sử dụng để nhắn tin cho các thành viên khác. Hộp thư chứa các tin nhắn:

  • Inbox: Tin nhắn do các thành viên khác gửi
  • Đã gửi: Tin nhắn gửi cho các thành viên khác

Vào hộp thư của bạn

Để vào Hộp thư, chọn mục Hộp Thư  sau khi nhắp chuột vào Tài khoản sử dụng (phía trên bên phải giao diện ứng dụng).

Để gửi tin nhắn cho thành viên khác, vào Hồ sơ của thành viên đó (nhắp chuột vào Tên sử dụng của thành viên tương ứng), nhắp chuột vào hình lá thư.