FireAnt Widgets

NHÚNG WIDGET VÀO TRANG WEB

FireAnt Widget là tập hợp các widget nhỏ cho phép bạn dễ dàng nhúng nội dung từ FireAnt vào trang web hay blog của bạn (tương tự như cách nhúng các video từ Youtube).

FireAnt Widget giúp bạn nhanh chóng nhúng những nội dung như bài viết, biểu đồ, chỉ số chứng khoán vào trang web hiện có của bạn mà không cần lập trình, chỉ đơn giản bằng cách lấy mã nhúng và dán vào vị trí bạn muốn hiển thị widget


Giá cổ phiếu

Thiết lập

Mã chứng khoán:
Chiều rộng (% hoặc px):
Chiều cao (px):
Màu đường giá (mã Hex):
Màu lưới (mã Hex):
Màu nhãn (mã Hex):


Mã nhúng (dán vào trang web của bạn tại vị trí hiển thị):

Tổng quan thị trường

Thiết lập

Chiều rộng (% hoặc px):
Chiều cao (px):
Màu đường giá (mã Hex):
Màu lưới (mã Hex):
Màu nhãn (mã Hex):


Mã nhúng (dán vào trang web của bạn tại vị trí hiển thị):

DÙNG FIREANT WEB PLATFORM!