Cổ phiếu A-Z

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào chức năng cổ phiếu A-Z

Để vào chức năng Cổ phiếu A-Z chọn mục Cổ phiếu trên giao diện chính của hệ thống, tiếp đó chọn mục Cổ phiếu A-Z.

Chức năng Cổ phiếu A-Z hỗ trợ nhà đầu tư trong việc

  • Tìm kiếm nhanh hồ sơ một mã cổ phiếu
  • Xem nhanh thông tin của tất cả các cổ phiếu theo các nhóm thông tin khác nhau

 

Thông tin được chia làm các nhóm như sau:

  • Thông tin Tổng quan: Giá, KLGD, GTGD, tỷ lệ thay đổi giá
  • Thông tin thống kê: KLGD trung bình 10 ngày, giá cao/thấp nhất 52 tuần, tỷ trọng giao dịch so với cả sàn, số cổ phiếu tự do, …
  • Tin tức: Tin mới nhất cho mỗi cổ phiếu
  • Thông tin tài chính: thông tin cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính cơ bản EPS, P/E, ROE, …

 

Để tìm kiếm mã chứng khoán, gõ mã cần tìm vào hộp tìm kiếm.

Để xem thông tin chi tiết một mã, nhắp chuột vào tên mã trong danh sách.

 

Cổ phiếu A-Z

Vào chức năng cổ phiếu A-Z