[Cổ phiếu tiêu điểm] ANV - Phân tích kỹ thuật

{{article.Date | newsDate}} | Thích

[Short note] ANV vừa thoát khỏi nêm xác nhân xu hướng tăng giá với khối lượng giao dịch đột biến trong phiên breakout cho thấy dòng tiền lớn đã bắt đầu tham gia vào cổ phiếu này. Admin cho rằng đây là cơ hội quan sát test cung và có thể tiến hành giải ngân trong các phiên giao dịch tiếp theo

Callbuy 28
Cutloss < 26.3 (-4%)
Target 30 (+8%)
RR = 2

Hoàng Diện HSC - 097 497 2101 - Hỗ trợ khuyến nghị cổ phiếu - Tư vấn phái sinh
Đăng ký mở tài khoản giao dịch tại HSC => http://gg.gg/hotrotuvan-hsc
Tham gia trải nghiệm room tư vấn chiến lược 
=> zalo-room-hsc-daututhongminh