Sử dụng bảng giá

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào bảng giá

Bảng giá được thiết kế để giúp bạn có nhiều góc nhìn vào diễn biến của thị trường, qua đó nắm bắt thị trường tốt hơn. Với Bảng giá của hệ thống FireAnt:

  • Bạn có thể xem nhiều loại bảng giá khác nhau: bảng giá cuộn, Bảng giá dạng thẻ.
  • Bạn có thể xem Bảng giá theo từng nhóm mã khác nhau: theo sàn, theo ngành, hoặc Watchlist
  • Bạn có thể xem nhanh thông tin tổng quan các sàn
  • Bạn có thể xem thông tin chi tiết các mã, và hơn hết
  • Bạn vẫn có thể theo dõi các các diễn biến khác thông qua các Cảnh báo

 

Để sử dụng bảng giá, chọn mục Bảng giá. Bảng giá sẽ xuất hiện như hình dưới đây. 

 

Bảng giá

 

Người dùng cũng có thể nhắp chuột phải vào mục Bảng giá và chọn mở bảng giá trong 1 tab mới, tuy nhiên lưu ý là mỗi tài khoản chỉ được mở tối đa 3 tab ứng dụng FireAnt. Mặc định khi được bật, bảng giá sẽ hiển thị Watchlist đang có hiệu lực.

Vào bảng giá