Thông tin cổ phiếu

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào bảng giá

Khi theo dõi bảng giá, nhà đầu tư nếu có nhu cầu xem thêm các thông tin chi tiết của một mã cổ phiếu, chỉ cần nhắp chuột vào mã đó. Màn hình thông tin chi tiết mã sẽ hiện ra với 4 tab thông tin:

 • Tổng quan,
 • Khớp lệnh,
 • Cung cầu và
 • Nước ngoài.

 

Lưu ý: không nhắp đúp chuột lên mã, vì nếu bạn đang sử dụng bảng giá với các mã của một Watchlist nào đó, thì mã sẽ bị xóa khỏi WatchList.

Thông tin tổng quan bao gồm

 • Đồ thị Intraday của mã,
 • Chi tiết các lần khớp lệnh,
 • Các thông số đặt lệnh 3 mức giá gần giá khớp nhất,
 • Trung bình khối lượng 10 ngày,
 • Giá hiện tại,
 • Khối lượng giao dịch đến thời điểm hiện tại,
 • Giá trị giao dịch đến thời điểm hiện tại và
 • Số cổ phiếu lưu hành (xem hình dưới).

 

Thông tin tổng quan một mã

Vào bảng giá

Thông tin khớp lệnh gồm: 

 • Khối lượng khớp ở các mức giá,
 • Biểu đồ tốc độ khớp lệnh theo thời gian và
 • Tốc độ khớp lệnh trung bình 10 ngày (xem hình dưới).

 

Thông tin khớp lệnh

Vào bảng giá

Thông tin cung cầu bao gồm

 • Biểu đồ thể hiện tương quan giữa mua chủ động và bán chủ động, cũng như
 • Thông tin dư mua, dư bán (xem hình dưới).

 

Thông tin cung cầu

Vào bảng giá

Thông tin giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài gồm

 • Khối lượng giao dịch của khối ngoại và
 • Các biểu đồ thể hiện tỷ trọng mua và bán của khối này so với toàn thị trường (xem hình dưới).

 

Thông tin giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

 

Khi xem thông tin chi tiết một mã, người dùng cũng có thể chọn nút Thêm vào Watchlist để thêm mã tương ứng vào một Watchlist có sẵn.

Vào bảng giá