Các chỉ báo kỹ thuật

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào chức năng phân tích kỹ thuật

Thêm chỉ số vào biểu đồ

Để sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, người dùng có thể chọn chức năng này trên thanh công cụ hoặc nhắp chuột phải và chọn trên danh sách thực đơn (xem hình dưới).

 

 Chọn chức năng chèn chỉ số

 

Danh sách các chỉ số kỹ thuật sẽ được hiển thị, bạn có thể cuộn danh sách để tìm chỉ số thích hợp hoặc gõ tìm kiếm trên hộp thoại. Nhắp chuột vào chỉ số bạn thấy thích hợp, chỉ số sẽ được thêm vào biểu đồ với các thông số mặc định.


Danh sách các chỉ số kỹ thuật

Vào chức năng phân tích kỹ thuật

Thiết lập chỉ số

Sau khi chỉ số được thêm vào biểu đồ, bạn có thể thiết lập cho chỉ số đó. Bên cạnh tên mỗi chỉ số luôn có 3 biểu tượng tương ứng:

  • Hình con mắt – Dùng đề ẩn/hiện chỉ số
  • Hình bánh xe có răng cưa – Dùng để thay đổi định dạng của chỉ số
  • Hình dấu X – Dùng để xóa chỉ số khỏi biểu đồ

 

Công cụ thay đổi định dạng chỉ số

 

Tùy theo nhu cầu bạn có thể thay đổi định dạng của chỉ số bằng cách thay đổi các thông số được thiết lập cho chỉ số đó. 

 

Thay đổi định dạng của chỉ số kỹ thuật