Các nhóm thông tin cổ phiếu

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào xem thông tin cổ phiếu

Để xem thông tin một cổ phiếu, gõ mã cổ phiếu trong hộp tìm kiếm phía trên bên trái của màn hình hệ thống FireAnt.

Thông tin của từng cổ phiếu được chia làm nhiều nhóm khác nhau trên hệ thống FireAnt, bao gồm:

 • Nhóm dữ liệu Realtime,
 • Nhóm dữ liệu Kỹ thuật,
 • Nhóm dữ liệu Hồ sơ doanh nghiệp,
 • Nhóm dữ liệu Cổ đông,
 • Nhóm dữ liệu Thống kê giao dịch 
 • Nhóm dữ liệu Tài chính.
 • Tin tức

 

Các mục thông tin của một mã chứng khoán

Vào xem thông tin cổ phiếu

Danh mục này bao gồm các thông tin giao dịch trong phiên hiện tại, gồm các loại biểu đồ:

 • Biểu đồ giá,
 • Biểu đồ diễn biến tốc độ lệnh,
 • Biểu đồ thống kê các mức giá,
 • Biểu đồ diễn biến tỷ trọng mua/bán chủ động,
 • Biểu đồ giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Và các thống kê:

 • Thống kê giao dịch,
 • Thống kê cung cầu,
 • Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài,
 • Thống kê khớp lệnh,
 • Thống kê đặt lệnh,
 • Một số chỉ số tài chính thuộc nhóm định giá.

Ngoài ra danh mục này cũng liệt kê các tin tức mới nhất về mã chứng khoán.

Biểu đồ giá thời gian thực

Tương tự biểu đồ giá trong chức năng Phân tích kỹ thuật, chỉ khác là người dùng không thể đổi mã và sử dụng các công cụ vẽ ở đây, nhưng vẫn sử dụng được tất cả các công cụ khác bao gồm cả việc chèn chí số kỹ thuật, đổi khung giờ, ...

Biểu đồ giá thời gian thực

Biểu đồ diễn biến tốc độ lệnh

Biểu đồ thể hiện biến động của tốc độ lệnh theo thời gian.

 • Tốc độ lệnh được đo bằng số cổ phiếu giao dịch trung bình trong 1 phút,
 • Tốc độ lệnh tăng lên/giảm đi cho biết giao dịch đang mạnh lên hay yếu đi.

Biểu đồ cũng so sánh với tốc độ lệnh trung bình của 10 phiên trước, qua đó có thể nhận biết những thay đổi có tính đột biến về giao dịch.

Biểu đồ tốc độ lệnh

Biểu đồ các mức giá

Biểu đồ các mức giá thể hiển tổng khối lượng giao dịch ở từng mức giá trong phiên, qua đó người dùng có thể biết những mức giá nào được giao dịch nhiều nhất.

Biểu đồ các mức giá

Biểu đồ diễn biến tỷ trọng mua/bán chủ động

Biểu đồ này thể hiện tốt nhất tương quan giữa cung và cầu trên thực tế.

 • Dựa trên việc tỷ trọng giữa mua và bán chủ động tăng lên hoặc giảm đi theo thời gian, nhà đầu tư có thể biết được bên mua hay bán đang chủ động trong việc quyết định mức giá giao dịch,
 • Kết hợp với diễn biến giá, tương quan giữa mua bán chủ động có thể giúp nhà đầu tư nhận biết được động thái của các nhà đầu tư lớn.

 

Biểu đồ diễn biến tỷ trọng giữa mua/bán chủ động

Biểu đồ tỷ trọng giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Biểu đồ này cho phép theo dõi động thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể qua đó nhận biết mức độ tham gia vào thị trường của nhà đầu tư nước ngoài đang tăng lên hay giảm đi.

Biểu đồ diễn biến giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Danh mục Kỹ thuật

Danh mục kỹ thuật thống kê và thể hiện tâm lý thị trường đang nghiêng về xu hướng mua hay bán. Các thống kê được chia làm 3 nhóm:

 • Nhóm chỉ báo theo Pivot,
 • Nhóm chỉ báo theo đường trung bình và
 • Nhóm chỉ báo kỹ thuật.

Thống kê từ 3 nhóm này lại được tổng hợp lại thành tâm lý chung về thị trường.

Tổng hợp thống kê tâm lý thị trường

Lưu ý:

 • Các ghi chú mua hay bán ở đây không phải là tín hiệu mua hay bán, mà chỉ thể hiện tâm lý của các nhà đầu tư nghiêng về xu hướng mua hay bán.
 • Các chỉ báo có thể cho ra kết qua mâu thuẫn nhau, tuy nhiên khi nhiều chỉ báo cùng chỉ một hướng thì có có thể kết luận là xu hướng thị trường hay tâm lý nhà đầu tư đang nghiêng hẳn về một phía.

Thống kê theo các loại chỉ báo Pivot

Thông số kỹ thuật dựa trên các chỉ báo Pivot có hạn chế do thị trường Việt Nam hạn chế biên độ.

Có rất nhiều loại pivot khác nhau, nhưng về nguyên tắc đều

 • Sử dụng 3 mức giá đóng cửa, cao nhất và thấp nhất ngày hôm trước (trong 1 số trường hợp dùng cả giá mở cửa) để tính mức giá pivot (phổ biết nhất là lấy trung bình 3 mức giá),
 • Từ mức pivot sẽ tính ra các mức kháng cự R1, R2, R3, ... và các mức hỗ trợ S1, S2, S3, ...
 • Sự tương quan giữa giá hiện tại và các mức Pivot sẽ cho biết giá đang ở mức cao hay thấp.

Thống kê theo các chỉ báo Pivot

Thống kê theo các đường trung bình

Có nhiều loại đường trung bình được sử dụng, bao gồm:

 • Đường trung bình đơn (SMA),
 • Đường trung bình mũ (EMA),
 • Đường trung bình mũ kép (DEMA) và
 • Đường trung bình mũ tam bội (TEMA).

Các đường trung bình lại được sử dụng với các chu kỳ khác nhau. So sánh giá với các đường trung bình cho biết giá đang ở mức cao hay thấp.

Bạn có thể bấm vào biểu tượng biểu đồ để mở chức năng phân tích kỹ thuật với mã cổ phiếumẫu biểu đồ chứa đường trung bình tương ứng.

Thống kê theo các đường trung bình

Thống kê theo các chỉ số kỹ thuật

Các chỉ số kỹ thuật là công cụ mà các nhà đầu tư theo trường phái Phân tích kỹ thuật hay sử dụng.

Tùy từng chỉ báo có công thức tính toán khác nhau, nhưng phần lớn đều dựa trên

 • Chuỗi giá từ quá khứ đến hiện tại.
 • Một số chỉ báo sử dụng thêm chuỗi khối lượng giao dịch.

Tương tự như với đường trung bình, bạn có thể bấm vào biểu tượng biểu đồ để mở chức năng phân tích kỹ thuật với mã cổ phiếumẫu biểu đồ với chỉ báo kỹ thuật tương ứng.

Thống kê theo các chỉ báo kỹ thuật

Danh mục này hiển thị các thông tin cơ bản về doanh nghiệp:

 • Thông tin giới thiệu doanh nghiệp (thông tin mô tả, thông tin cơ bản, thông tin niêm yết),
 • Thông tin tài chính (một số chỉ tiêu cơ bản, thông tin ban lãnh đạo, cơ cấu sở hữu, công ty con, công ty liên kết, công ty cùng ngành, ...)

Danh mục này hiển thị các thông tin liên quan đến các cổ đông chính của công ty, bao gồm

 • Các cổ đông lớn (nắm giữ trên 5%),
 • Các cổ đông là lãnh đạo công ty hoặc
 • Các cổ đông là người thân của lãnh đạo công ty.

Bên cạnh thông tin về tỷ lệ sở hữu của cổ đôngcác nhóm cổ đông, danh mục này cũng cho phép nhà đầu tư theo dõi diễn biến giao dịch của các cổ đông chính cũng như thống kê về các giao dịch này trong các khoảng thời gian khác nhau.

Danh mục này liệt kê các tin tức liên quan đến công ty theo thứ tự thời gian xuất hiện

Danh mục này cho phép nhà đầu tư tra cứu dữ liệu giao dịch quá khứ của mã chứng khoán bao gồm

 • Dữ liệu giao dịch quá khứ của mã chứng khoán,
 • Dữ liệu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, và
 • Dữ liệu cung cầu

Danh mục này hiển thị các thông tin về

 • Các nhóm chỉ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp cũng như
 • Các báo cáo tài chính số hóa của 5 năm/5 quý gần nhất.