Các loại bài viết

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào trang cộng đồng

Các thành viên của Fireant có thể đăng tải các bài viết của mình lên trang chủ FireAnt.vn. Các bài viết khi được đăng sẽ được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng các nhà đầu tư. Khi đăng bài trên Hệ thống FireAnt:

  • Các thành viên khác có thể dễ dàng chia sẻ bài viết của bạn trên các mạng xã hội như FaceBook, Twitter, Google+, …
  • Bạn có thể tích hợp biểu đồ, kết quả cảnh báo của hệ thống FireAnt khi đăng tải bài viết
  • Bài viết của bạn sẽ được các thành viên khác theo dõi, bình luận, thích
  • Mỗi thành viên sẽ được cấp một thư viện ảnh để lưu trữ các ảnh mà bạn sử dụng trong các bài viết.

 

Có 3 hình thức đăng bài:

  • Bài viết tích hợp biểu đồ: Bạn có thể vẽ biểu đồ trong chức năng Phân tích kỹ thuật, chia sẻ biểu đồ dưới dạng bài viết. Biểu đồ sẽ được tích hợp vào bài viết của bạn và có thể tái sử dụng cũng như theo dõi tiếp diễn biến từ lúc đăng bài đến thời điểm hiện tại.
  • Bài viết tích hợp kết quả cảnh báo: Bạn có thể chia sẻ kết quả cảnh báo dưới dạng bài viết, khi xem chúng trong chức năng Cảnh báo. Kết quả cảnh báo sẽ được tích hợp vào bài viết của bạn.
  • Bài viết thường: Bạn đăng một bài viết thông thường với bộ soạn thảo của hệ thống.

 

Vào trang cộng đồng