Sử dụng cảnh báo hiệu quả

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào xem cảnh báo

Trong suốt thời gian diễn ra giao dịch, hệ thống sẽ hỗ trợ chủ động cho nhà đầu tư thông qua các cảnh báo. Việc sử dụng cảnh báo như thế nào cho hiệu quả vì vậy rất quan trọng.

Nhà đầu tư cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của bản thân, cũng như căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường để chọn những loại cảnh báo thích hợp.

Tạo ngay cảnh báo

Hệ thống cảnh báo được xây dựng dựa trên các nguyên tắc:

 • Mọi thông tin được phản ánh lên giá.
 • Lịch sử thường lặp lại
 • Giá cả vận động theo xu hướng

 

Khi giá có biến động mang tính đột biến, thì nó đã phản ánh một thông tin nhất định. Cách cảnh báo vì vậy đóng vai trò như các cảm biến thị trường.

Mỗi loại cảnh báo có một ý nghĩa riêng biệt:

 • Các cảnh báo về giao dịch thông báo cho bạn biết về sự thay đổi mang tính đột biến về khối lượng giao dịch, tốc độ giao dịch, hoặc cho bạn biết một nền tảng giá vừa bị phá vỡ.
 • Các cảnh báo liên quan đến đường trung bình cho biết một xu hướng bắt đầu hoặc kết thúc
 • Các cảnh báo sử dụng chỉ số kỹ thuật mang nhiều ý nghĩa khác nhau, có loại cho biết về xu hướng, cũng có loại cho biết số đông nhà đầu tư đã mua vào hoặc bán ra, …

 

Hệ thống FireAnt hiện có 3 nhóm cảnh báo:

 • Cảnh báo theo dữ liệu giao dịch: Các cảnh báo liên quan đến đột biến giao dịch,
 • Cảnh báo theo đường trung bình: Các cảnh báo dựa trên mối tương quan giữa giá và các đường TB giá,
 • Cảnh báo theo chỉ số kỹ thuật: Các cảnh báo dựa trên các tín hiệu của các chỉ số kỹ thuật.

Trong tương lai chúng tôi sẽ tạo thêm các nhóm cảnh báo khác với nhiều loại cảnh báo, tuy nhiên nguyên tắc sử dụng là hoàn toàn tương tự.

Tạo ngay cảnh báo

Cảnh báo có thể tạo cho:

 • Tất cả các mã: Hệ thống sẽ quét toàn bộ các mã để tìm ra mã nào thỏa mãn các tiêu chí cảnh báo,
 • Một Watchlist: Hệ thống sẽ quét các mã trong một watchlist mà người dùng đã tạo,
 • Một mã cụ thể: Hệ thống chỉ cảnh báo nếu mã tương ứng đạt điều kiện cảnh báo.

Lưu ý:

 • Không phải cảnh báo nào cũng cho phép cảnh báo với toàn bộ các mã hoặc watchlist. Có loại cảnh báo chỉ có ý nghĩa với 1 mã cụ thể.
 • Để tạo cảnh báo cho 1 Watchlist, bạn cần tạo Watchlist trước đó

 

Tạo ngay cảnh báo

Các cảnh báo mà bạn sử dụng, đều có các thông số mặc định ban đầu. Thông số mặc định chủ yếu dựa trên như cầu của số đông, trong thời gian dài, nhưng có thể sẽ không phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, hoặc không phù hợp với giai đoạn cụ thể của thị trường.

Để sử dụng hiệu quả cảnh báo, bạn cần gia giảm các thông số cảnh báo, theo từng giai đoạn khác nhau, thậm chí theo từng thời điểm khác nhau trong phiên. Thực hành thường xuyên sẽ giúp cảm nhận của bạn về thị trường tốt hơn.

Tạo ngay cảnh báo

Cảnh báo đóng vai trò như các cảm biến thị trường, giúp chúng ta nhận biết thị trường tốt hơn. Mặc dù có thể sử dụng như những tín hiệu mua bán, nhưng ban cần chú ý các điểm sau:

 • Các cảnh báo đều là cảnh báo theo thời gian thực, do đó thường chỉ thích hợp dùng làm tín hiệu mua bán trong phiên, nghĩa là bạn cần có sẵn mã cổ phiếu tương ứng để bán khi quyết định mua vào, hoặc sẵn tiền để mua lại khi quyết định bán ra.
 • Do các tín hiệu sử dụng trong phiên là ngắn hạn, nên thường có độ nhiễu cao, do đó cần kết hợp thêm với các thông tin khác để ra quyết định.
 • Cảnh báo giúp bạn hạn chế rủi ro và không bỏ lỡ cơ hội, nhưng không thể quyết định thay cho bạn, vì vậy hãy sử dụng cảnh báo như công cụ hỗ trợ ra quyết định và không nên dùng như là công cụ thay thế bạn ra quyết định.