Chia sẻ cảnh báo

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào chức năng cảnh báo

Sau khi bạn tạo cảnh báo, hệ thống sẽ bắt đầu đưa ra các thông báo dựa trên các tiêu chí cảnh báo của bạn, mỗi khi có mã cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí đó. Các thông báo này sẽ được liệt kê trong danh sách các cảnh báo. Có 2 cách để xem nội dung cảnh báo.

  • Xem toàn bộ danh sách
  • Xem từng loại cảnh báo

Bấm vào biểu tượng hình chuông ở phía góc trên bên phải màn hình (cạnh tên người dùng), chọn xem 1 mã trong danh sách.

 

Danh sách thông báo

Vào chức năng cảnh báo

Vào mục Thiết lập trong chức năng cảnh báo, bạn sẽ thấy danh sách các loại cảnh báo mà bạn đã tạo, ở cột Thông báo, bạn sẽ thấy số lượng thông báo cho mỗi loại cảnh báo.

Nhắp chuột vào số thông báo này, bạn sẽ thấy danh sách các thông báo ứng với loại cảnh báo. Chọn một thông báo cho mã bạn muốn xem (xem hình dưới)

 

Các thông báo cho cùng một loại cảnh báo

Vào chức năng cảnh báo

Khi chọn một xem một thông báo cho một mã cụ thể, tùy vào loại cảnh báo, hệ thống sẽ hiện thị các thông tin chi tiết cho cảnh báo đó, các thông tin này có thể gồm:

  • Biểu đồ mô tả hoặc biểu đồ giá (trong trường hợp các cảnh báo kỹ thuật)
  • Các thông số tại thời điểm cảnh báo, thường là giá và khối lượng hiện tại, khối lượng dự kiến
  • Các thông số đặc trưng khác cho từng loại cảnh báo.

 

Thông tin chi tiết của cảnh báo

 

Ở màn hình thông tin chi tiết của cánh báo, bạn sẽ có một số lựa chọn:

  • Xem thông tin chi tiết của mã: Cho phép bạn xem hồ sơ chi tiết của mã cổ phiếu (xem mục Các nhóm thông tin cổ phiếu).
  • Thêm vào WatchList: Nếu mã CP chưa có trong Watchlist, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn Watchlist để thêm vào.
  • Chia sẻ cảnh báo: Tạo bài viết tích hợp thông tin cảnh báo
  • Xem lịch sử tín hiệu: Hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ và bảng thống kê các lần xuất hiện cảnh báo tương ứng trong quá khứ

Biểu đồ các lần cảnh báo trong quá khứ

 

Bảng thống kê các lần cảnh báo trong quá khứ

Vào chức năng cảnh báo

Khi xem thông tin chi tiết các cảnh báo, bạn có thể chia sẻ với các thành viên khác dưới dạng bài viết. Các thông tin chi tiết của cảnh báo sẽ được tự động tích hợp vào bài viết của bạn, bạn chỉ cần thêm các nối dung khác giống như khi Đăng một bài viết thông thường.

Chia sẻ bài viết tích hợp thông tin cảnh báo