Sửa cảnh báo

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào sửa cảnh báo

Sửa cảnh báo là thay đổi các điều kiện cảnh báo (thông số), qua đó khiến cho cảnh báo phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng cũng như thích ứng với sự thay đổi của môi trường giao dịch.

Để sửa cảnh báo bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

  • Chọn mục Cảnh báo/Khuyến cáo trên giao diện chính của hệ thống (phía trái)
  • Chọn tab Thiết lập.
  • Trên Danh sách các cảnh báo, di chuột qua cảnh báo muốn sửa. Trên cùng dòng với cảnh báo sẽ xuất hiện Nút thiết lập hình bánh xe có răng cưa.
  • Nhắp chuột vào nút thiết lập này bạn sẽ thấy nút Sửa.
  • Nhắp chuột vào nút Sửa  

 

Ở màn hình tiếp theo:

  • Thay đổi các thông số theo nhu cầu
  • Bấm nút [Lưu] để lưu các thay đổi. Cảnh báo của bạn sẽ hoạt động từ thời điểm này với các thông số mới (xem hình dưới).

 

Sửa thiết lập cho một cảnh báo