Thông tin thị trường

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào bảng giá

Thông tin thị trường bao gồm đồ thị trong phiên và một số thông tin tổng quan của các index chính và phụ của các sàn. Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn nhanh, mang tính bao quát về diễn biến của các sàn.

Chọn mục Thị trường để xem thông tin về thị trường (xem hình dưới đây). Chọn mục Thị trường lần nữa để đóng chức năng xem thông tin thị trường.

 

Bảng giá - Xem nhanh thông tin thị trường

Vào bảng giá