Lọc cổ phiếu

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào chức năng lọc cổ phiếu

Bộ lọc của hệ thống FireAnt với các tiêu chí: nhanh, chính xác, dễ sử dụng là một công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư nhanh chóng tìm được các mã cổ phiếu với các tiêu chí khác nhau.

Để sử dụng chức năng lọc cổ phiếu, chọn mục Lọc cổ phiếu trong danh mục Cổ phiếu trên giao diện của hệ thống FireAnt.

 

Bộ lọc cổ phiếu

Vào chức năng lọc cổ phiếu

Khi vào chức năng lọc cổ phiếu, hệ thống sẽ hiện thị các tiêu chí lọc mặc định.

  • Để loại một tiêu chí lọc: Nhắp chuột vào nút dấu [X] bên phải mỗi tiêu chí.
  • Để thêm một tiêu chí lọc: Nhắp chuột vào nút Thêm điều kiện, ở màn hình tiếp theo chọn nhóm tiêu chí lọc, chọn một tiêu chí lọc trong nhóm, bấm nút Thêm điều kiện] (xem hình dưới).

 

Thêm tiêu chí lọc

Vào chức năng lọc cổ phiếu

Để lọc cổ phiếu, sử dụng 2 cần gạt (giữ chuột và kéo sang 2 phía) của các thanh trượt cho mỗi chỉ tiêu.

  • Cần gạt bên trái để chọn giá trị nhỏ nhất của vùng lọc, và
  • Cần gạt bên phải để chọn giá trị cao nhất của vùng lọc.

 

Hệ thống sẽ tự động lọc ra các mã thỏa mãn các tiêu chí lọc và hiện kết quả bên dưới. Kết quả sẽ được phân trang nếu có quá 20 mã được tìm thấy.

Mỗi cột trong bảng kết quả thể hiện giá trị của một tiêu chí lọc được sử dụng bên trên, nếu có nhiều tiêu chí lọc thì người dùng cần kéo thanh cuộn sang phải để xem dữ liệu các cột còn lại.

Lưu ý: Người dùng có thể sắp xếp kết quả theo bất cứ tiêu chí nào theo thứ tự tăng dần/giảm dần, bằng cách nhắp chuột vào tiêu đề mỗi cột kết quả tương ứng.

Mặc định là kết quả sẽ được sắp xếp theo mã chứng khoán theo thứ tự A-Z.

Vào chức năng lọc cổ phiếu