Tạo và thiết lập tài khoản sử dụng

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản sử dụng với vài thao tác đơn giản:

  • Nhập Tên hiển thị, Địa chỉ Email, Password (password mà bạn định sử dụng)
  • Nhận email, bấm vào link gửi kèm để kích hoạt là bạn đã có thể sử dụng FireAnt.

Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản cũ đã tạo trên StockBiz.vn, tài khoản Gmail hay tài khoản FaceBook để đăng nhập.

Chức năng Thiết lập tài khoản cho phép bạn thay đổi các thông tin tài khoản sử dụng của mình:

  • Tên hiển thị
  • Mật khẩu đăng nhập
  • Số điện thoại đăng ký
  • Các tài khoản khác dùng để đăng nhập (tài khoản Gmail, FaceBook)
  • Xác thực 2 nhân tố (khi đăng nhập phải nhập thêm mã xác minh gửi qua ĐTDĐ hoặc Email)
  • Các thiết bị di động đăng nhập bằng tài khoản này (có cài phần mềm FireAnt)

Vào thiết lập tài khoản

Để xem và sửa thông tin tài khoản chọn mục Thiết lập tài khoản sau khi nhắp chuột vào Tên tài khoản sử dụng (phía trên bên phải màn hình ứng dụng).