Giới thiệu hệ thống phân tích kỹ thuật

{{article.Date | newsDate}} | Thích
Tải về Slides giới thiệu Hệ thống PTKT của FireAnt

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích chứng khoán để dự báo hướng của giá, dựa trên việc:

 • Nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giákhối lượng.
 • Sử dụng biểu đồ tìm kiếm và khai thác các mẫu hình giá.
 • Nghiên cứu các chỉ báo kỹ thuật, trung bình động, và tìm kiếm các hình thức như ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự, các kênh, …
 • Sử dụng các kỹ thuật phân tích như lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliot, biểu đồ nến, …

Hệ thống phân tích kỹ thuật của FireAnt là một trong các hệ thống hiện đại bậc nhất hiện nay. Với những ưu điểm sau:

 • Chạy trên nền Web, do đó có thể sử dụng ngay không cần cài đặt
 • Tích hợp sẵn dữ liệu theo thời gian thực, và các sự kiện mua bán của cổ đông chính
 • Tính tương tác cao, với hơn 50 công cụ vẽ thông minh
 • Các công cụ phân tích mạnh mẽ, với bộ chỉ số kỹ thuật phong phú, các công cụ vẽ sóng, vẽ mẫu, sao chép mẫu, mô phỏng diễn biến, ….
 • Cho phép so sánh biểu đồ mã
 • Cho phép lưu biểu đồ, sao chép mẫu biểu đồ để tái sử dụng
 • Liên kết các công cụ khác như cảnh báo, thống kê, tin tức, …

Vào chức năng phân tích kỹ thuật