C69 - Tiếp tục lao dốc

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Công ty cổ phần xây dựng 1369 (mã: C69) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với kết quả đạt được như sau: Doanh thu thuần đạt 69,8 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 1,49 tỷ đồng lần lượt tăng tương ứng là 29,7% và 5,7%. Nhờ sự mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Hong Kong, Thái Lan, Ấn Độ,Malaysia ….

Doanh thu xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng 184%, con số khá ấn tượng nếu so với các năm trước (xem bảng so sánh 9 tháng đầu năm 2018 và 2019).

9 tháng đầu năm 2018

STT

Loại đá

Tấn

Thành tiền USD

Doanh thu (tỷ đồng)

Đối tượng

1

Đá 1*4

130,781

899,273

20.60

Singapore

2

Đá 5*9

143,000

1,322,750

30.30

Singapore

 

Tổng cộng

273,781

2,222,023

50.90

 

Bảng 1: Xuất khẩu C69 trong 9T/2018

9 tháng đầu năm 2019

STT

Loại đá

Tấn

Thành tiền USD

Doanh thu (tỷ đồng)

Đối tượng

1

Đá 1*4

205,380

1,454,160

33.70

Singapore

2

Đá 2*4

35,200

278,080

6.40

Hongkong

3

Đá 5*9

176,700

1,675,725

38.90

Singapore

4

Đá 5*25

224,624

1,646,594

38

Hongkong

5

Đá 3*9

35,000

290,500

7

Thái Lan

6

Đá 3*8

40,998

368,982

9

Malaysia

7

Đá 4*8

53,000

503,500

12

Trung Quốc

8

Vôi 0-3mm

412

44,500

1

Ấn Độ

 

Tổng cộng

771,314

6,262,041

145.1

 

Bảng 2: Xuất khẩu C69 trong 9T/2019

Như vậy sau 9T đầu năm, công ty hoàn thành 52,5% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm, khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra là khó, nhưng có thể thấy tham vọng của công ty trong năm 2019 là khá lớn. 

Đối với dự án bất động sản tại Thôn Cả, Bắc Ninh công ty đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp 186 Quyền sử dụng đất, điều này khẳng định được tính chất pháp lý hoàn chỉnh của dự án. Dự kiến cuối năm 2019 Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục xin giấy phép chuyển nhượng tại Dự án Thôn Cả, Tỉnh Bắc Ninh.  

Như vậy C69 chưa hoạch toán được doanh thu từ dự án bất động sản bởi dự án Thôn Cả, Bắc Ninh, do Công ty đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép chuyển nhượng, nên chưa thể xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu. Việc ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản có thể sẽ được hạch toán vào cuối năm, hoặc trong năm tới, sau khi hoàn thành hồ sơ.

Diễn biến giá cổ phiếu C69 trong thời gian qua không mấy tích cực. Giá cổ phiếu đã liên tục đi xuống từ vùng đỉnh 30.000 đ xuống 11.400 đ trong phiên hôm nay (giảm sàn). Nguyên nhân có thể do đợt phát hành tăng vốn 50 tỷ lên mức 150 tỷ mà công ty vừa thực hiện khiến cổ phiếu bị pha loãng.

Theo C69, việc tăng vốn nhằm mục đích mở rộng phát triển công ty trong thời gian tới, và công ty cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh, cũng như vẫn duy trì trả cổ tức.

Về kỹ thuật, đường giá C69 đã phá vỡ hỗ trợ 13k, và còn 2 hỗ trợ 8k và 6k trước khi chạm nền giá 4k. RSI cắt đường tín hiệu RSI 65 khi giá đạt đỉnh (thời điểm trước khi phát hành thêm) và lao thẳng về vùng quá bán. Có thể thấy C69 đã có chuỗi giảm giá mạnh không kém chuỗi lên giá. Thông thường diễn biến giá như vậy sẽ kết thúc ở gần nền giá cũ, tiếp theo đi ngang, và chờ 1 đợt đẩy giá mới. Việc bắt đáy sẽ rất rủi ro.